Måske er dine kunder meget mere værd end du er klar over!

Kontakten med dine kunder er grundlaget for at din forretning/virksomhed udvikler sig. Det er dér omsætningen bliver til virkelighed og det er samtidig også der muligheden for omsætningsvækst er nærmest. Vi tilbyder dig et system: KundeBOOST – hvor vi baseret på nogle få kundetal og tilhørende omsætningstal laver en kombineret analyse og et estimat af muligheder sammen med dig. Efterfølgende leverer vi en grydeklar idéliste til aktiviteter/idéer til din markedsføring og indsats som skaber vækst. Enkelt, effektivt og overskueligt. Tag kontakt og bliv inspireret til at få styrket din markedsføring.

▸ KundeBOOST er en målrettet analyse af antal kunder/kundetyper og tilhørende omsætningstalmed henblik på at lægge en solid strategi for antal og omsætning fremover. Med andre ord at ændre på kundestrukturen i en retning der skaber mere omsætning og/eller bedre indtjening.

▸ Når vi har lavet første del af analysen og estimaterne har vi udviklet specifikke værktøjer og klare ideer til målrettet markedskommunikation.
Skriv til os og få mere at vide om KundeBoost